• Καμπάνιες σε ΜΜΕ και στο διαδίκτυο
  (ταινίες, ραδιοφωνικά, καταχωρίσεις, αφίσες, banners)
 • Καμπάνιες σε ειδικά κοινά
 • Κοινωνικές καμπάνιες
 • Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Εταιρική ταυτότητα
 • Ονοματολογία, Λογοτύπηση
 • Συσκευασία
 • Εταιρικές Εκδηλώσεις
 • Management games
  (tailor made σχεδιασμός, υλοποίηση)
 • Incentives
  (ταξίδια κινήτρων: οργάνωση, δημιουργικός εμπλουτισμός, επιμέλεια)
 • Περίπτερα εκθέσεων
 • Δημιουργία sites
 • Kείμενα και κειμενογραφική επιμέλεια κάθε είδους
  (περιεχόμενο site και blog, ομιλίες, άρθρα, παρουσιάσεις, επιστημονικές εργασίες, rewriting)
 • Περιοδικά και Έντυπα
  (εικαστικός σχεδιασμός, κείμενο, επιμέλεια εκτύπωσης)